FADU Consult er Fanny Duckerts enkeltpersonsforetak for psykologisk virksomhet. Det ble etablert i 1995. Organisasjonsnr. 953589095.

Kompetanseområder:

  • Organisasjon- og ledelsespsykologi.
  • Kultur- og kommunikasjonspsykologi2
  • Internasjonal helsepsykologi
  • Akademisk kompetansebygging i utviklingsland
  • Alkohol og behandling
  • Kognitiv atferdsterapi
  • Mat og kultur
  • Medieeksponering og mediehåndtering