Kurset er beregnet for mennesker som ikke tidligere har vært i behandling, men som er bekymret for sitt alkoholforbruk og ønsker hjelp til omlegging av drikkevaner. Kursopplegget er basert på nyere forskning og kunnskap om alkoholproblemer. Alkoholproblemer ansees ikke som sykdom eller mystisk lidelse, men at man har glidd inn i onde sirkler som det er vanskelig å komme ut av på egen hånd.

Kurspakken starter med et individuelt kartleggingsintervju.  Denne kartleggingen danner grunnlag for kursdeltakerens individuelle målsetting.

Selve kurset går over tre lørdager, med 3 ukers mellomrom, i en gruppe på ca.10 personer. Kurset foregår sentralt i Oslo.

Innholdet i kurset er forelesninger, gruppediskusjoner, praktiske oppgaver, samt oppfølgning av den enkeltes målsetting.  Mye vekt legges på etablering av varig livsstilsendring.

Kurset avsluttes med en individuell konsultasjon, hvor det gjøres opp status for hver enkelt.

Kurspakken, inkludert kursmateriale (bl.a. boken «Alkohol og livsstil. Strategier for moderasjon»), og en enkel lunsj alle dager, koster kr.10.400, som betales før kursstart.  Kurspåmeldingen er bindende. Kursavgiften vil ikke bli refundert ved avbrutt kurs.

 

Kontakt: fanny@duckert.no

Telefon: 915 418 41.