Alkoholreduksjonkurs

Kurset er beregnet for mennesker som ikke tidligere har vært i behandling, men som er bekymret for sitt alkoholforbruk og ønsker hjelp til omlegging av drikkevaner. Kursopplegget er basert på nyere forskning og kunnskap om alkoholproblemer. Alkoholproblemer ansees ikke som sykdom eller mystisk lidelse, men som et livsstilsproblem, der man har glidd inn i onde sirkler som det er vanskelig å komme ut av på egen hånd.


Foredragsvirksomhet

Fanny Duckert er en anerkjent og populær foredragsholder på et vidt spekter av populærvitenskapelige temaer. Noen hovedområder er:

 • Organisasjons- og ledelsesutvikling
 • Kvinner og ledelse
 • Kritisk mediefokus, eksponering, stress og mestring
 • Kultur og mangfold i organisasjoner
 • Kommunikasjon og konflikt
 • Flørt og positiv oppmerksomhet
 • Helse og livsstil
 • Samliv i ulike livsfaser
 • Alkohol og livsstil

Klinisk virksomhet

 • Lederutvikling
 • Individuell bistand ved kritisk medieeksponering
 • Alkoholreduksjonsgrupper
 • Helse- og livstilsendring
 • Parterapi ved samlivsutfordringer
 • Individualterapi

 FADU Consult

 • Ledelsesrådgivning og coaching
 • Samtalepartner for ledere som ønsker personlig videreutvikling eller opplever utfordringer i sin lederrolle.
 • Samtalepartner for kvinnelige toppledere.
 • Rådgivning for håndtering av negativ medieeksponering
 • Lederutviklingsgrupper, særlig innefor høyere utdanning.
 • Foredragsvirksomhet

SERITI forlag

 • Forlag for utgivelse av fagbøker innenfor psykologi, helse, mat og samfunn