Professor Fanny Duckert
Foto:Tron Trondal

Utdannelse:

Fanny Duckert er utdannet  Cand. Psychol og Dr. Philos ved Universitetet i Oslo..

Hun er klinisk spesialist og organisasjonspsykolog.


Forskningsmessige interesser:

 • Ledelse og kommunikasjon
 • Mediaeksponering, erfaringer, stress og mestring.
 • Tidlig intervensjon ved alkoholproblemer

CV siden 2000:

 • Privatpraktiserende psykologspesialist siden 2018.
 • Professor i psykologi, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo (1995-2018).
 • Dekan, Samfunnsvitenskapelig fakultet, UiO (2011-2015).
 • Styreleder Uniforum/Apollon, UiO (2016-2018).
 • Spesialrådgiver:  Regionalt Kompetansesenter for Rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR), Stavanger  (2010-2015).
 • Instituttleder, Psykologisk Institutt, UiO (2002-2007).
 • Styreleder, Forskningsprogrammet: ”Norge som Global Partner” (NorGlobal) i Norges Forskningsråd (NFR) (2009-2011)
 • Professor II, Nasjonalt Senter for Rus- og Avhengighetsforskning (SERAF), UiO (2008-2011).
 • Styreleder, Den Internasjonale Sommerskole (ISS), UiO (2008-2011).
 • Styreleder, Nasjonalt program for utvikling, forskning og utdanning (NUFU) og Norad’s Program for masterstudier (NOMA), Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (NORAD/SIU) (2006-2011).
 • Fagrådsleder, Nasjonalt Kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI) (2003-2011).
 • Rektorkandidat, UiO (2005).
 • Visiting Professor, University of Limpopo, South Africa (1997-2003)

Publikasjoner (siden 2009):

Duckert, F. (2022): Bare et glass til. Slik lykkes du med å bremse litt, drikke mindre – uten å gå glipp av gleden. Gnistr.net-Pantagruel.

Duckert, F. og Kvalnes, Ø. (2021): Flørt! Om blikk, berøring  og øyeblikkets kjemi. Gyldendal

Karlsen, K.E & Duckert, F. (2018). Powerful and Powerless: Psychological Reactions of Norwegian Politicians Exposed in Media Scandals. International Journal of Communication 12: 1932-8036/20180005.

Karlsen, K.E & Duckert, F. (2018). Mestring av kritisk medieomtale. Norsk Medietidsskrift 25;3. ISSN online: 0805-9535. DOI: 10.18261/ISSN.0805-9535-2018-03-04.

Karlsen, K.E & Duckert, F. (2017). Å være i medienes kritiske søkelys. Enkeltindividenes erfaringer. Norsk medietidsskrift, nr. 3.

Duckert, F. & Karlsen. K.E. (2017). I medienes søkelys. Eksponering, stress og mestring. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-50381-6. 295 s.

Brendryen, H., Johansen, A.B., Duckert, F. Nesvåg, S. (2017). A Pilot Randomized Controlled Trial of an Interne Based Alcohol Intervention in a Workplace Setting. Int. Journal of Behavioral Medicine, July. DOI 10.1077/s12529-017-9665-0.

Nesvåg, S., Duckert, F. (2017). Work-related drinking and processes of social integration and marginalization in two Norwegian workplaces. Culture and Organization; 23 (3) 157-176. DOI/full/10.1080/14759551.2015.1021800.

Duckert, F. (2016). Åbistå med en endring av alkoholvaner – tidlig intervensjon ved alkoholproblemer. BestPractice. Juli. 9 sider.

Nordheim, K, Walderhaug, E, Alstadius, S, Kern-Godal, A, Arnevik E & Duckert, F. (2016): Young adults’ reasons for dropout from residential substance use disorder treatment. Qualitative Social Work.DOI: 10.117/1473325016654559.

Mohaupt, H. & Duckert, F. (2016): Parental reflective functioning in fathers who use intimate partner violence: findings from a Norwegian clinical sample. Nordic Psychology. DOI: 10.1080/19012276.2016.1162107.

Brendryen, H., Lund, I:O, Johansen, A., Riksheim,M., Nesvåg, S. & Duckert, F. (2014). Balance – a pragmatic randomized controlled trial of an online intensive self-help alcohol intervention. Addiction, 109(2), 218-226.

Brendryen, H., Johansen, A., Nesvåg, S., Gok, G. & Duckert, f. (2013). Constructing a Theroy-andEvidence-based Treatment Rationale for Complex eHealth Interventions: Development of an Online Alcohol Intervention Using an Intervention Mapping Approach. Journal of Medical Internet Research 2013; 2(1).

Brorson, H.H., Arnevik,, E., Rand-Henriksen, K. & Duckert, F. (2013). Drop-out from addiction treatment: A systematic review of risk factors. Clinical Psychology Review; 33(8). 1010-1024.

Kaldestad Hanstveit,, A.M., Ryan Hovland, E.S. & Duckert, F. (2012). Inn og ut av superstjernestatus. Identitetsprosesser hos unge ved kortvarig medieeksponering. Tidsskrift for Norsk psykologforening. 49. 843-853.

Bramness, J.G, Clausen, T., Duckert, F., Ravndal, E. & Waal, H. (2011). Addiction Research Centres and the Nurturing of Creativity; The Norwegian Centre for Addiction Research (SERAF). Addiction, Vol.106 (8), 1381-1385.

Dageid, W., Sliep, Y., Akintola. O. & Duckert, F. (Ed.) (2011): Response-ability in the era of AIDS. Sun Press, Stellenbosch.

Duckert, F., Drodz, F. & Kraft, P. (2011). Alkoholproblemer på arbeidsplassen. En arena for tidlig intervensjon via nye medier.  Tidsskrift for norsk psykologforening.

Kale, E., Ahlberg, N. & Duckert, F. (2010) Hvordan håndterer helsepersonell språklige barrierer? Tidsskrift for norsk psykologforening, 47. 818-23.

Mohaupt, H. & Duckert F. (2010): Barn av rusmiddelmisbrukere – Hva vet vi om deres situasjon? Tidsskrift for norsk psykologforening, 47. 208-14.

Duckert, F. (2009) Velkommen hjem til oss. Gjester, mat og vertskap i en multikulturell verden. Seriti Forlag, Oslo.

Mashego T.A. & Duckert. F. (2009). The art of mentoring. University of Limpopo Press, Polokwane, South Africa.

Pillay B. & Duckert, F., (2009): Early Intervention of Alcohol Abuse Problems in South Africa. A Cognitive Behavioural Model. The Psychological Society of South Africa, Cape Town, Zebra Press.