alkohol-livsstilDette er en selvhjelpsbok til deg som har begynt å bli usikker på ditt forhold til alkohol. Du har kanskje merket at forbruket ditt har øket den senere tiden, at drikkemønsteret har forandret seg, eller at det har begynt å skje ubehagelige ting i situasjoner hvor du drikker. Kanskje har du visst en stund at du har et alkoholproblem, men er usikker på hva du skal gjøre med det.
Hensikten med denne boken er å hjelpe deg med å finne ut hva et alkoholproblem er. Dernest å gi praktisk veiledning i hvordan endringer kan gjennomføres, slik at de blir realistiske og mulige å leve med.

Dette er også en bok for deg som lever nær og er bekymret for et menneske som drikker for mye. Kanskje kan du her få hjelp til å håndtere situassjonen på en bedre måte, og til å kunne nærme deg problemene på en slik måte at han/hun selv blir motvert til å endre sitt drikkemønster.

Denne boken er dessuten skrevet til dem som på forskjellige måter kommer i kontakt med potensielle eller synlige problemdrikkere. Det kan være kollegaer og ledere på arbeidsplassen, eller ansatte i forskjellige deler av helse- og sosialapparatet. Som så mange andre livsstilsproblemer, bør problemdrikkingen gripes fatt i så tidlig som mulig, med tiltak tilpasset den enkeltes situasjon og behov. Jo før vi tar fatt i situasjonen, jo lettere er det å få til endring. Denne boken gir råd og veiledning for hvordan håndtere dette i praksis.