Alkoholreduksjonkurs

Kurset er beregnet for mennesker som ikke tidligere har vært i behandling, men som er bekymret for sitt alkoholforbruk og ønsker hjelp til omlegging av drikkevaner. Kursopplegget er basert på nyere forskning og kunnskap om alkoholproblemer. Alkoholproblemer ansees ikke som sykdom eller mystisk lidelse, men at man har glidd inn i onde sirkler som det er vanskelig å komme ut av på egen hånd.


Foredragsvirksomhet

Fanny Duckert er en anerkjent og populær foredragsholder på et vidt spekter av populærvitenskapelige temaer. Noen hovedområder er:

  • Alkohol og livsstil
  • Kultur og kommunikasjon
  • Organisasjon og ledelse
  • Negativ medieeksponering
  • Undervisning og veiledning

Klinisk virksomhet

  • Ledelsesrådgivning og coaching
  • Alkoholreduksjonsgrupper
  • Individulaterapi og parterapi

 FADU Consult

Generell psykologisk virksomhet:
– Rådgivning
– Veiledning
– Foredragsvirksomhet


SERITI forlag

Forlag for utgivelse av fagbøker innenfor psykologi, helse, mat og samfunn