Velkommen

Stadig flere nordmenn opplever å ha kollegaer, naboer og bekjente med en annen kulturbakgrunn enn seg selv. Det er lett å bli usikker på hvordan håndtere de utfordringene dette kan innebære, særlig i sosiale sammenhenger. Ikke minst gjelder dette barneselskaper.

Boken er en veiviser til hvordan man kan være et godt vertskap og lage hyggelige måltider til voksne og barn med ulik kulturbakgrunn og ulike smaksløker. Utgangspunktet er norske tradisjoner og norsk mat, justert for andre kulturer. Måltidene er lettlagete, romslige og ikke avskrekkende kostbare.

Boken gir også en oversikt over de vanligste religionene vi møter i Norge i dag, og deres forhold til mat og høytider. Den viser hvordan Norge og nordmenn ofte blir oppfattet av andre og gir gode råd for kommunikasjon på tvers av kulturer. Boken kan være et nyttig verktøy for integrering i praksis!

Oppskrifter og praktisk gjennomføring:

•   Middagsselskap
•   Barneselskap
•   Juleselskap
•   Påskelunsj
•   17. Mai uten stress
•   Sommerselskap
•   Coctailselskap

Pris: kr.198,-
Frakt: kr.78,-

Utgivelsesdato: 28.10.09

ISBN: 978-82-996467-1