For dem det gjelder kan dette være en sjokkartet og noen ganger helseskadelig opplevelse. Men så langt har det vært lite forskning som dokumenterer individenes opplevelser ved kritisk medieomtale.

Denne boken er resultatet av et forskningsprosjekt ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Psykologiske dybdeintervjuer gir innsikt i mediaeksponertes opplevelser av eksponering, stress og mestring i møtene med journalistene, oppslagene og omgivelsene rundt. Hvilke mekanismer og reaksjoner mobiliseres? Hvordan påvirkes ulike livsarenaer? Når blir medieomtalen en så sterk påkjenning at liv og helse trues?

Boken gir også medieråd og veiledning i hvordan hjelpe personer som har vært utsatt for negativ medieeksponering.

Les kommentar om I medienes søkelys på Dagbladet.no

Se reportasje om I medienes søkelys i Dagsrevyen, NRK (gå til 27:28)

KJØP NÅ!