Fanny Duckert er professor ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Hun er klinisk spesialist og ekspert i tidlig behandling av alkoholproblemer. Øvrige fagområder: Organisasjons- og ledelsespsykologi, internasjonal helse, og kultur- og kommunikasjons-psykologi. Hun har en omfattende vitenskapelig produksjon og er en kjent populærvitenskapelig skribent.


Alkoholreduksjonskurs

Opptak til høstens gruppe starter 6/8. Gruppesamlinger: 1/9, 22/9 og 13/10.

Les mer om kurset

Velkommen hjem til oss! Gjester, mat og vertskap i en multikulturell verden

Velkommen hjem til oss! Gjester, mat og vertskap i en multikulturell verden

Stadig flere nordmenn opplever å ha kollegaer, naboer og bekjente med en annen kulturbakgrunn enn seg selv. Det er lett å bli usikker på hvordan håndtere de utfordringene dette kan innebære, særlig i sosiale sammenhenger. Ikke minst gjelder dette barneselskaper....

Bestill eller les mer om boken

Alkohol og livsstil – Strategier for moderasjon

Alkohol og livsstil – Strategier for moderasjon

Dette er en selvhjelpsbok til deg som har begynt å bli usikker på ditt forhold til alkohol. Du har kanskje merket at forbruket ditt har øket den senere tiden, at drikkemønsteret har forandret seg, eller at det har begynt å...

Bestill eller les mer om boken

I medienes søkelys – Eksponering, stress og mestring

I medienes søkelys – Eksponering, stress og mestring

For dem det gjelder kan dette være en sjokkartet og noen ganger helseskadelig opplevelse. Men så langt har det vært lite forskning som dokumenterer individenes opplevelser ved kritisk medieomtale. Denne boken er resultatet av et forskningsprosjekt ved Psykologisk institutt, Universitetet i...

Bestill eller les mer om boken

Kvinner og alkohol

Kvinner og alkohol

Tre markante kvinnelige fagpersoner og en kvinnelig akademiker, som selv har hatt alkoholproblemer, skriver om kvinners bruk av alkohol og konsekvensene av dette. De fokuserer på drikkevaner, hvordan problemer kan utvikles og hvordan ulike intervensjonstiltak kan komme inn. Mye er...

Bestill eller les mer om boken